Hoàng Hải Forever

Công ty Cổ phần Thương Mại Hoàng Hải (gọi tắt là “Hoàng Hải”) được thành lập năm 1997, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chăn, ga, gối, đệm cao cấp với thương hiệu Forever và Enternity.

Ngành hàng Nhà cửa - Gia đình
Vị trí Tầng 3
Số điện thoại 0905552882
Giờ Mở cửa 09:30 - 22:00

Sản phẩm