Sản phẩm đệm chất lượng không phải do thương hiệu khẳng định là đủ, mà giá trị chất lượng ấy nằm trong sự nhận định của khách hàng. Và đó là tất cả hành trang mà Edena mang theo trên con đường chinh phục khách hàng! Một thứ thách lớn mà nhãn hàng nào cũng phải trải qua, nhưng không phải ai cũng có thể thành công để trở thành một thương hiệu. Một giấc ngủ ngon và khoa học mang lại cho mọi người sức khỏe dồi dào, năng lượng sống tuyệt vời. Và đó chính là cốt lõi cho sự lao động bền bỉ mang lại lợi ích và hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà. Một giấc ngủ ngon và một không gian sống tuyệt vời là điều mà Edena tin chắc rằng bất kỳ ai mong muốn và Edena ra đời để mang ước muốn đó đến tận nhà bạn, và nhân rộng điều ấy ra khắp mọi gia đình Việt Nam

Ngành hàng Nhà cửa - Gia đình
Vị trí Tầng 3
Số điện thoại 0987799063
Giờ Mở cửa 09:30 - 22:00

Sản phẩm