Mochi Sweet

Ngành hàng Ẩm thực
Vị trí Tầng 5
Số điện thoại 0312 299 222
Giờ Mở cửa 09:30 - 22:00