Jollibee

Ngành hàng Ẩm thực
Vị trí Tầng 4
Số điện thoại 0312 299 586
Giờ Mở cửa 09:30 - 22:00