ILA Vietnam là một công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếng Anh có vốn sở hữu nước ngoài, chuyên cung cấp các chương trình học và dịch vụ. Chúng tôi cam kết luôn mang đến cho học viên chất lượng đào tạo và kinh nghiệm giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế. Tiêu chuẩn chất lượng đào tạo tại ILA bao gồm tất cả các lĩnh vực của việc giảng dạy, học tập, quản lý, giáo trình, thiết bị và cơ sở vật chất. Các trung tâm đào tạo của ILA luôn duy trì chặt chẽ các quy định về chất lượng thông qua việc đánh giá nghiêm ngặt và thường xuyên bởi NEAS, một tổ chức độc lập và uy tín hàng đầu quốc tế về đánh giá chất lượng đào tạo tiếng Anh. Việc ILA được thẩm định và chứng nhận bởi NEAS chính là sự bảo đảm rằng các học viên của ILA đang và sẽ được đào tạo tại các trung tâm đào tạo Anh ngữ đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Ngành hàng Dịch vụ
Vị trí Tầng 3
Số điện thoại 0312 299 036
Giờ Mở cửa 09:30 - 22:00