Thương hiệu Runam với sản phẩm Cafe nổi tiếng.

Ngành hàng Ẩm thực
Vị trí Tầng 1
Số điện thoại 0967007200
Giờ Mở cửa 09h30