Nhà Hàng Hải Phố - Đồ Ăn Hội An

Ngành hàng Ẩm thực
Vị trí L5
Số điện thoại 1900
Giờ Mở cửa 09:30 - 22:00