Long Monaco là nhà hàng buffet phục vụ các món ăn đa dạng phong cách ẩm thực từ các quốc gia như Việt Nam, Hàn Quốc,...
Ngành hàng Ẩm thực
Vị trí Tầng B3
Số điện thoại
Giờ Mở cửa 09:30 - 22:00

Sản phẩm