Trung tâm thương mại gần nhất

Vincom Plaza Vị Thanh, Hậu Giang

Số 01 đường 3 tháng 2, Khu vực 3, Phường V, Thành Phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang