Trung tâm thương mại gần nhất

Vincom Plaza Tuyên Quang, Tuyên Quang

Số 260 đường Quang Trung, phường Phan Thiết, Tổ 35 thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang