Trung tâm thương mại gần nhất

Vincom Plaza Lý Bôn, Thái Bình

460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Tp. Thái Bình