Cửa hàng đầu tiên mở cửa trở lại trong hệ thống Mrsimple sau chuỗi ngày ”ngủ đông”

28.09.2021 11:12:27

Cửa hàng đầu tiên mở cửa trở lại trong hệ thống Mrsimple sau chuỗi ngày ”ngủ đông”

Mừng quá các cậu!

Chính thức chào đón trở lại các cậu ở Thủ Đô ghé qua & mua sắm cùng Mrsimple Hà Nội | Vincom Center Phạm Ngọc Thạch L3 - 15 -

Vẫn với chương trình giảm giá cho Collection 12 từ 40% - 45% & lên tới 50% ở các hạng thẻ thành viên.

Chào đón các cậu!

#MrSimple #Vincom #VincomCenterPhamNgocThach