Gian hàng

mới

Club Clio

Club Clio

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 02473004778

mới

The Face Shop

The Face Shop

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: (024) 7300 7379

mới

Thế giới nước hoa

Thế giới nước hoa

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 0911 404 341

mới

Milensea

Milensea

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 024 3204 4047

mới

Ecco

Ecco

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 024 668 66519

mới

Cole Haan

Cole Haan

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 024.6687 4738

mới

Aldo

Aldo

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 024 3200 2944

mới

Lyn

Lyn

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: +84 (024)-320-08770

mới

CK

CK

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 02873029399

mới

Nike

Nike

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 02473007399

mới

Levi's

Levi's

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 024 7301 0399

mới

Adidas

Adidas

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 024 3201 2215