Gian hàng

mới

Swensen's

Swensen's

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 024 7306 0680

mới

Dairy Queen

Dairy Queen

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 02473068038

mới

Gaon

Gaon

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 024 6297 6779

mới

Khao Laos

Khao Laos

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 02432012146

mới

Capricciosa

Capricciosa

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 024 3201 2144

mới

Alfresco's

Alfresco's

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 02438538555

mới

Dozo Sushi

Dozo Sushi

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 024 3201 2116

mới

Chả cá 1946

Chả cá 1946

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 0867566836

mới

San Fu Lou

San Fu Lou

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 024 3201 2208

mới

Lotteria

Lotteria

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 024 6291 2100

mới

Vietstreet

Vietstreet

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 0913683006

mới

Marukame Udon

Marukame Udon

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 024 7308 4979