Gian hàng

mới

Rạp chiếu phim CGV

Rạp chiếu phim CGV

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 1900 6017

mới

TimeZone

TimeZone

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 024 7300 4681

mới

Pick Me

Pick Me

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 0333 985 985