Gian hàng

mới

Lotte Cinema

Lotte Cinema

Ngành hàng:

Vị trí: L4

Số điện thoại: 0226 366 2555

mới

Lotteria

Lotteria

Ngành hàng:

Vị trí: L4

Số điện thoại: 0226 382 8536

mới

VinMart

VinMart

Ngành hàng:

Vị trí: Hầm B1A

Số điện thoại: 0986 995 144

mới

The Pizza FC1

The Pizza FC1

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 03

Số điện thoại: 035488166

mới

Narsis

Narsis

Ngành hàng:

Vị trí: L2

Số điện thoại: 033.484.1292

mới

Okusaki

Okusaki

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 1900055526

mới

Medicare

Medicare

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: (+84 - 28) 7308 7318

mới

GAME WORLD

GAME WORLD

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 03

Số điện thoại: ( 84 – 28 )3755 – 8465~6

mới

PIERRE CARDIN

PIERRE CARDIN

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 0976244629

mới

Namat

Namat

Ngành hàng:

Vị trí: L2

Số điện thoại: Hotline: 04.3676.0666 CSKH: 094.909.0033

mới

Forever

Forever

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 0972125125

mới

Rabity

Rabity

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 1900633520 / 0985867669