Gian hàng

mới

THE PIZZA FC1

THE PIZZA FC1

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 03

Số điện thoại: 0392119966

mới

GAME WORLD

GAME WORLD

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0363221132

mới

CGV

CGV

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 03

Số điện thoại: 1900 6017

mới

LOTTERIA

LOTTERIA

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 03

Số điện thoại: 0205 3718 333