Gian hàng

mới

Jollibee

Jollibee

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng L4

Số điện thoại: 0208 222 0422

mới

Casio

Casio

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 0208 3653 556

mới

Tân Việt

Tân Việt

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 03

Số điện thoại: 02083 939 008

mới

Perfume World

Perfume World

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0941.842.425

mới

GENVIET

GENVIET

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 036 866 3823

mới

Cộng Cà Phê

Cộng Cà Phê

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 0962 578 682

mới

Adidas

Adidas

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 0208 2490 506

mới

Anta

Anta

Ngành hàng:

Vị trí: 1

Số điện thoại: 0208 2242666