Gian hàng

mới

FESSON

FESSON

Ngành hàng:

Vị trí: L4

Số điện thoại: 0935.736.763

mới

SIÊU THỊ VINMART

SIÊU THỊ VINMART

Ngành hàng:

Vị trí: L2

Số điện thoại: 0934.994.269

mới

TUKCHA THAI HOTPOT BUFFET

TUKCHA THAI HOTPOT BUFFET

Ngành hàng:

Vị trí: L4

Số điện thoại: 02346.299.499

mới

HONGDAE

HONGDAE

Ngành hàng:

Vị trí: L5

Số điện thoại: 0792.714.714

mới

KING BBQ

KING BBQ

Ngành hàng:

Vị trí: L4

Số điện thoại: 02342.462.979 - 02346.276.979

mới

BELLUNI

BELLUNI

Ngành hàng:

Vị trí: 2

Số điện thoại: 1900 96 6969

mới

PNJ

PNJ

Ngành hàng:

Vị trí: 1

Số điện thoại: 0234. 6527588

mới

EXULL MODE

EXULL MODE

Ngành hàng:

Vị trí: 1

Số điện thoại: 0234.3688883

mới

ANTA

ANTA

Ngành hàng:

Vị trí: 1

Số điện thoại: 02343689996