Gian hàng

mới

Dookki Dookki

Dookki Dookki

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 05

Số điện thoại: 02373566668

mới

King BBQ

King BBQ

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 05

Số điện thoại: 02378669988

mới

Hotpot Story

Hotpot Story

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 05

Số điện thoại: 02373851868

mới

Lottecinema

Lottecinema

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 02373962636

mới

BOO

BOO

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 1900232313

mới

Delta

Delta

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 02373911999

mới

LIVAN SPORT

LIVAN SPORT

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0978181875

mới

ANTA SPORT

ANTA SPORT

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 02373233886

mới

WT

WT

Ngành hàng:

Vị trí: L2

Số điện thoại: 02439748976

mới

Funny Kids

Funny Kids

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0916906555

mới

Vinmart

Vinmart

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0382677536