Gian hàng

mới

Vinfast

Vinfast

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 0901904686

mới

Tomkiss - 2 Store

Tomkiss - 2 Store

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0911633386

mới

Funny Kids Game

Funny Kids Game

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 0916906555

mới

Poongsan

Poongsan

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0989414441

mới

Lotteria

Lotteria

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 19006778/ 0357505236

mới

The Blues

The Blues

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 0978719354

mới

Vitimex

Vitimex

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0986042869

mới

Vinmart

Vinmart

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 0385415519