Gian hàng

mới

Jollibee

Jollibee

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 02703 888 001

mới

GoGi House

GoGi House

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0270 7300 008

mới

Thế giơi kim cương

Thế giơi kim cương

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1800779999

mới

Ninomaxx

Ninomaxx

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 028 3526 7061

mới

Highlands Coffee

Highlands Coffee

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900 1755

mới

Rạp phim CGV

Rạp phim CGV

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 1900 6017

mới

Nhà sách Phương Nam

Nhà sách Phương Nam

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900 6656

mới

Kazuko

Kazuko

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900 400 089

mới

Khu vui chơi Playtime

Khu vui chơi Playtime

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0903083990

mới

PNJ

PNJ

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 02703 862 889

mới

Vinfast

Vinfast

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0919580335

mới

Siêu thị Vinmart

Siêu thị Vinmart

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 034 220 6469