Gian hàng

mới

Bud's Ice Cream

Bud's Ice Cream

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L4

Số điện thoại: 1900

mới

Highlands Coffee

Highlands Coffee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 1900

mới

Crystal Jade Kitchen

Crystal Jade Kitchen

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 1900

mới

Gogi House

Gogi House

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L4

Số điện thoại: 1900

mới

Kichi Kichi

Kichi Kichi

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L4

Số điện thoại: 1900