Gian hàng

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (0210) 6530666

mới

Valentino Creations

Valentino Creations

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (0210) 6530666

mới

Zen

Zen

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0936164789

mới

ALOME

ALOME

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0949133445

mới

MY KINGDOM

MY KINGDOM

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0904194900

mới

ANA COLLECTION

ANA COLLECTION

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0934368839

mới

Pantio

Pantio

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 0462664999

mới

Beauty Zone

Beauty Zone

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 0473050115

mới

Samsonite

Samsonite

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 0902003365

mới

Boss

Boss

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0947875589

mới

Shoes Center

Shoes Center

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 0473050115

mới

Blue Exchange

Blue Exchange

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 0985284858