Gian hàng

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (0210) 6530666

mới

Valentino Creations

Valentino Creations

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (0210) 6530666

mới

Mazano

Mazano

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0936021684

mới

ALOME

ALOME

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0949133445

mới

TÂN PHÚ KIDS

TÂN PHÚ KIDS

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0913220423

mới

Hassan

Hassan

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng 03

Số điện thoại: 0936051779

mới

Mio Tea

Mio Tea

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 04

Số điện thoại: 0936229666

mới

ANA COLLECTION

ANA COLLECTION

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0934368839

mới

Tiniworld

Tiniworld

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 04

Số điện thoại: 0909995872

mới

Jollibee

Jollibee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 04

Số điện thoại: 091662089800

mới

MY KINGDOM

MY KINGDOM

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0904194900

mới

Beauty Zone

Beauty Zone

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 0473050115