Gian hàng

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (024) 6682 1888

mới

Valentino Creations

Valentino Creations

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng2

Số điện thoại: (024) 2212 9999

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: (024) 2212 9999

mới

Mango

Mango

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 1900

mới

FCUK

FCUK

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 1900

mới

DKNY

DKNY

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 1900

mới

BCBGMAXAZRIA

BCBGMAXAZRIA

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 1900

mới

Thế giới Kim Cương

Thế giới Kim Cương

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 1900

mới

An Phước

An Phước

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 1900