Gian hàng

mới

Kichi Kihi

Kichi Kihi

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 1900

mới

DAIRY QUEEN

DAIRY QUEEN

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900

mới

The Pizza Company

The Pizza Company

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900

mới

Sushi Box

Sushi Box

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900

mới

Aloha

Aloha

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900

mới

RainBow

RainBow

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

JOLLIBEE

JOLLIBEE

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 1900

mới

KING BBQ

KING BBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 1900

mới

Kem Fanny

Kem Fanny

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 1900

mới

Gogi House

Gogi House

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 1900