Gian hàng

mới

Sabina

Sabina

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 1900

mới

JOLLIBEE

JOLLIBEE

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 1900

mới

Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm

Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

Silent night

Silent night

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 1900

mới

Shoes Center

Shoes Center

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

KING BBQ

KING BBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 1900

mới

Beauty Zone

Beauty Zone

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

VinPro

VinPro

Ngành hàng: Điện máy & Siêu thị điện máy

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900 6988

mới

Sports World

Sports World

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

Kem Fanny

Kem Fanny

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 1900

mới

VinMart

VinMart

Ngành hàng: Siêu thị

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 1900

mới

EDENA

EDENA

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900