Gian hàng

mới

JMG

JMG

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900

mới

PNJ

PNJ

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

DAIRY QUEEN

DAIRY QUEEN

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900

mới

Ana Collection

Ana Collection

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 1900

mới

Fahasa

Fahasa

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900

mới

THẾ GIỚI KIM CƯƠNG

THẾ GIỚI KIM CƯƠNG

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

The Pizza Company

The Pizza Company

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900

mới

MILVUS

MILVUS

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 1900

mới

ATZ

ATZ

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900

mới

THẾ GIỚI THỜI GIAN

THẾ GIỚI THỜI GIAN

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

Sushi Box

Sushi Box

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900

mới

MYLANMODE

MYLANMODE

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 1900