Gian hàng

mới

Tasaki

Tasaki

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.3894.5399

mới

King BBQ

King BBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.3894.5299

mới

Gong Cha

Gong Cha

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.6273.3555

mới

Highlands Coffee

Highlands Coffee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.3894.0666

mới

Bud's Ice Cream

Bud's Ice Cream

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.3620.0288

mới

Bread Talk

Bread Talk

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 08.3894.6595

mới

Hotto

Hotto

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.3989.9969

mới

Hot & Cold

Hot & Cold

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.3989.0009

mới

Daruma

Daruma

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.3989.6829

mới

Gogi House

Gogi House

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.3989.6839