Gian hàng

mới

Dolly

Dolly

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 08.3989.0019

mới

MamaBebe

MamaBebe

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 08.3894.0767

mới

BHD Cineplex

BHD Cineplex

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng B1 và B2

Số điện thoại: 08.3989.9706

mới

Tissot

Tissot

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 08.3894.5689

mới

BEAUTY ZONE

BEAUTY ZONE

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 08.3989.9903

mới

Pirapond

Pirapond

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0906.255.365

mới

VinMart

VinMart

Ngành hàng: Siêu thị

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08.3894.1229

mới

Silent Night

Silent Night

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 08.3989.7768

mới

The Travel Store

The Travel Store

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0186.330.8808

mới

Hotto

Hotto

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.3989.9969

mới

Cutie Land

Cutie Land

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0932.145.467

mới

ATZ

ATZ

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 08.3989.7768