Gian hàng

mới

KING BBQ

KING BBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (08) 3722 8844

mới

CƠM TẤM CALI

CƠM TẤM CALI

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900

mới

HOTPOT STORY

HOTPOT STORY

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (08) 3722 5299

mới

HOT&COLD

HOT&COLD

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900

mới

REDPOT

REDPOT

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: (08) 6676 9145

mới

VUVUZELA

VUVUZELA

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: (08) 3722 5020

mới

HIGHLANDS COFFEE

HIGHLANDS COFFEE

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 3722 5333

mới

KICHIKICHI

KICHIKICHI

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (08) 3897 2089

mới

GOGIHOUSE

GOGIHOUSE

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (08) 3897 2090