Gian hàng

mới

TINI WORD

TINI WORD

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 1900

mới

JPBOWLING

JPBOWLING

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: (08) 6674 5745

mới

CGV

CGV

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: (08) 3722 8811