Gian hàng

mới

HOTPOT STORY

HOTPOT STORY

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (08) 3722 5299

mới

BATA

BATA

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 3722 8826

mới

SKTIME

SKTIME

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 3722 5616

mới

HOT&COLD

HOT&COLD

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900

mới

SP MAY 10

SP MAY 10

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 3722 8556

mới

YVESROCHER

YVESROCHER

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 6685 5900

mới

TINI WORD

TINI WORD

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 1900

mới

BELLUNI

BELLUNI

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

PNJ

PNJ

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 3722 3409

mới

JPBOWLING

JPBOWLING

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: (08) 6674 5745

mới

ADIDAS

ADIDAS

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 3722 8594

mới

VINMART

VINMART

Ngành hàng: Siêu thị

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: (08) 6283 8339