Gian hàng

mới

VINPRO

VINPRO

Ngành hàng: Điện máy & Siêu thị điện máy

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 3722 5522

mới

CALIFORNIA FITNESS

CALIFORNIA FITNESS

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (08) 3720 0099

mới

VUVUZELA

VUVUZELA

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: (08) 3722 5020

mới

NÓN SƠN

NÓN SƠN

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 3722 8289

mới

KICHIKICHI

KICHIKICHI

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (08) 3897 2089

mới

SJC

SJC

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 3722 4887

mới

GOGIHOUSE

GOGIHOUSE

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (08) 3897 2090

mới

MYM

MYM

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 3722 5753

mới

HIGHLANDS COFFEE

HIGHLANDS COFFEE

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 3722 5333

mới

KING BBQ

KING BBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (08) 3722 8844

mới

AN PHƯỚC

AN PHƯỚC

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 3897 2006 (08) 3897 2008

mới

GALLE WATCH

GALLE WATCH

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 3722 5262