Gian hàng

mới

PNJ

PNJ

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 3722 3409

mới

JPBOWLING

JPBOWLING

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: (08) 6674 5745

mới

ADIDAS

ADIDAS

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 3722 8594

mới

VINMART

VINMART

Ngành hàng: Siêu thị

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: (08) 6283 8339

mới

REDPOT

REDPOT

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: (08) 6676 9145

mới

SABINA

SABINA

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 3722 5778

mới

ZIP

ZIP

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 1900

mới

CGV

CGV

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: (08) 3722 8811

mới

VINPRO

VINPRO

Ngành hàng: Điện máy & Siêu thị điện máy

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 3722 5522

mới

CALIFORNIA FITNESS

CALIFORNIA FITNESS

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (08) 3720 0099

mới

VUVUZELA

VUVUZELA

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: (08) 3722 5020

mới

NÓN SƠN

NÓN SƠN

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (08) 3722 8289