Gian hàng

mới

Highlands Coffee

Highlands Coffee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0312 299 868

mới

Hutong

Hutong

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0312 299 066

mới

King BBQ

King BBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0312 299 886

mới

K-PUB

K-PUB

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0312 299 866

mới

Jollibee

Jollibee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0312 299 586

mới

Cowboy Jack's

Cowboy Jack's

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 0312 299 898

mới

Mochi Sweet

Mochi Sweet

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 0312 299 222