Gian hàng

mới

Bata

Bata

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0312 299 588

mới

Slient Night

Slient Night

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0312 299 118

mới

PNJ

PNJ

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0312 299 779

mới

Forever

Forever

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0312 299 266

mới

Giovanni

Giovanni

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0312 640 138

mới

Tini world

Tini world

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0909 748 981

mới

Beauty Zone

Beauty Zone

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0317 300 603

mới

Dunlopillo

Dunlopillo

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0312 299 686

mới

Valentino Creations

Valentino Creations

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0312 299 888

mới

King BBQ

King BBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0312 299 886

mới

Vinmart

Vinmart

Ngành hàng: Siêu thị

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0906 228 086

mới

Lock n Lock

Lock n Lock

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0313 722 177