Gian hàng

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (0203) 246.0888

mới

SKYLINE COFFEE

SKYLINE COFFEE

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0332460388

mới

GoGi House

GoGi House

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0332460586

mới

SENSORIAL

SENSORIAL

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0913152979

mới

VIVA

VIVA

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0977999869

mới

GENVIET JEANS

GENVIET JEANS

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0332460045

mới

DUNLOPILLO

DUNLOPILLO

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0936776602

mới

THẾ GIỚI KIM CƯƠNG

THẾ GIỚI KIM CƯƠNG

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0917505232

mới

ASIAN SNACK

ASIAN SNACK

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0332460579

mới

TNG

TNG

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0988227482

mới

Tammy

Tammy

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0988869867

mới

LAREBOSS

LAREBOSS

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0332460537