Gian hàng

mới

KFC

KFC

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0436574561

mới

QUÁN BẮC

QUÁN BẮC

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0436574569

mới

7CUA

7CUA

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0436574551

mới

Paloma

Paloma

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 1900