Gian hàng

mới

Valentino Creations

Valentino Creations

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (024) 6682 5888

mới

QUÁN BẮC

QUÁN BẮC

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0436574569

mới

7CUA

7CUA

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0436574551

mới

JOLLIBEE

JOLLIBEE

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 1900

mới

KFC

KFC

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0436574561

mới

The Little Gym

The Little Gym

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0935-158-555

mới

VIETSTARLAND

VIETSTARLAND

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng 1 Tầng 3

Số điện thoại: 0904712991

mới

Paloma

Paloma

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 1900

mới

VinPro

VinPro

Ngành hàng: Điện máy & Siêu thị điện máy

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0432127210

mới

VPP Hồng Hà

VPP Hồng Hà

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

NOIR

NOIR

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0436574563

mới

Gurkha

Gurkha

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 04.3657.4517