Gian hàng

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (024) 22112266

mới

Eva de Eva

Eva de Eva

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: (04)66644494

mới

Palladium

Palladium

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: (04) 666.435.67

mới

Lenlink

Lenlink

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 466642515

mới

Kappa

Kappa

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 462620125

mới

Sox Box

Sox Box

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 0466642
969

mới

AROMA

AROMA

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 0916.205.649

mới

361

361

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 04.6664.2545

mới

Lining

Lining

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 046.669.6456

mới

VID

VID

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 466642529

mới

As-me Estelle

As-me Estelle

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 84.4.6664.2218

mới

Eyewear Hut

Eyewear Hut

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 04-62926700