Gian hàng

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (024) 22112266

mới

Galle Watch

Galle Watch

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 0977253186 04-62620168

mới

Replay

Replay

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 462620129

mới

WT

WT

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 466640166

mới

Kim Hương

Kim Hương

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 466647266

mới

Đồng hồ tốt

Đồng hồ tốt

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 04 - 62620560

mới

Spa

Spa

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 979.135788

mới

ATZ Healthy Life

ATZ Healthy Life

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: (04) 6262 0456

mới

Muchas

Muchas

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 983278082

mới

Bitas

Bitas

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 988728234

mới

Geox

Geox

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 04 62620266

mới

San-Kelloff Italy

San-Kelloff Italy

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: (04) 63285098