Gian hàng

mới

Dream Games

Dream Games

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: B1

Số điện thoại: (+84) 2838201760

mới

Vinpearl Games

Vinpearl Games

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 988690808

mới

Vincom Ice Rink

Vincom Ice Rink

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 988690808

mới

CITY CINEMA 6D

CITY CINEMA 6D

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Little Gym

Little Gym

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 988144694

mới

Mê cung gương

Mê cung gương

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Ikid

Ikid

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: