Gian hàng

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (024) 22112266

mới

Dream Games

Dream Games

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: B1

Số điện thoại: (+84) 2838201760

mới

Asia Snack

Asia Snack

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: Chị Phương: 0983 744 938

mới

Grand

Grand

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 466640989

mới

Manmont| Tatu

Manmont| Tatu

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 466646788

mới

Scorpion

Scorpion

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 4.62620696

mới

Vietwood

Vietwood

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Ice Cream

Ice Cream

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 0974340124

mới

Cowboy Jack's

Cowboy Jack's

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 1900

mới

CITY CINEMA 6D

CITY CINEMA 6D

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Kappa

Kappa

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 462620125

mới

Nijyu Maru

Nijyu Maru

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: (04)62620399