Gian hàng

mới

LYN

LYN

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: B1

Số điện thoại: (028) 3823 1332

mới

SanCiaro & Manhattan

SanCiaro & Manhattan

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.62.76.48.10

mới

Paris & France + Make up Forever

Paris & France + Make up Forever

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 08 3823 0071

mới

Tân Phú Kids Fashion

Tân Phú Kids Fashion

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 1900

mới

8 Topia

8 Topia

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 0984 029 898

mới

Karen Millen

Karen Millen

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng M

Số điện thoại: 1900

mới

Accessorize

Accessorize

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3936 9587

mới

Thế giới kim cương

Thế giới kim cương

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 08 2215 4641

mới

Swarovski

Swarovski

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng M

Số điện thoại: 1900

mới

An Phước & Pierre Cardin

An Phước & Pierre Cardin

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 0124.25.79.455

mới

Thann

Thann

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại:

mới

Giordano

Giordano

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 39369295