Gian hàng

mới

Hotto

Hotto

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: 1900

mới

Kichi Kichi

Kichi Kichi

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: 1900

mới

Mochi Sweet

Mochi Sweet

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 1900

mới

Choice Hotpot

Choice Hotpot

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: 1900

mới

Phở 24

Phở 24

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại:

mới

MOF Japanesse Sweets & Coffee

MOF Japanesse Sweets & Coffee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại:

mới

Highlands Coffee

Highlands Coffee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: 1900

mới

Sumo BBQ

Sumo BBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: 1900

mới

Shabu Kichoo

Shabu Kichoo

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại:

mới

Hamberger Carl's Junior

Hamberger Carl's Junior

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: 1900

mới

Snowee

Snowee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 39369077

mới

Pepper Lunch

Pepper Lunch

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: