Gian hàng

mới

Ngõ

Ngõ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại:

mới

Nutrinest

Nutrinest

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 66822655

mới

Món Việt 88

Món Việt 88

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại:

mới

Asian Delight

Asian Delight

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: 1900

mới

Fanny Ice Cream

Fanny Ice Cream

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: 1900

mới

Bud's Ice Cream

Bud's Ice Cream

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 39939139

mới

Milano Café

Milano Café

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại:

mới

Chocolate Graphics

Chocolate Graphics

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: 1900

mới

Beard Papa's

Beard Papa's

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: 1900

mới

Baskin Robbins

Baskin Robbins

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 1900

mới

BreadTalk

BreadTalk

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: 1900

mới

Wrap&roll

Wrap&roll

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: 1900