Gian hàng

mới

LYN

LYN

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: B1

Số điện thoại: (028) 3823 1332

mới

Gurkha

Gurkha

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 39390133

mới

Aino Sofia

Aino Sofia

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08-35.21.03.96

mới

Long Monaco

Long Monaco

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại:

mới

Showy Glasses

Showy Glasses

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại:

mới

TVM

TVM

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 1900

mới

Skechers

Skechers

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3936 9390

mới

Nutrinest

Nutrinest

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 66822655

mới

Thai Express

Thai Express

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: 1900

mới

Franco Sarto

Franco Sarto

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 08 3520 8210

mới

BCBG Maxazria

BCBG Maxazria

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng M

Số điện thoại: 1900

mới

Kelly Bui

Kelly Bui

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3936 9258