Gian hàng

mới

Massi Milano

Massi Milano

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 839369093

mới

Bedding Gallery

Bedding Gallery

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 39390916

mới

Pepper Lunch

Pepper Lunch

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại:

mới

TIKI.A

TIKI.A

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 1900

mới

Tân Phú Kids Fashion

Tân Phú Kids Fashion

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 1900

mới

Sealy

Sealy

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 38248209

mới

Sushi Hokkaido & Sachi

Sushi Hokkaido & Sachi

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại:

mới

Valentino Rudy

Valentino Rudy

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 08 3993 9788

mới

Món Việt 88

Món Việt 88

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại:

mới

Accessorize

Accessorize

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3936 9587

mới

Nguồn Sống Việt

Nguồn Sống Việt

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Union Square

Union Square

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: