Gian hàng

mới

LYN

LYN

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: B1

Số điện thoại: (028) 3823 1332

mới

Kelly Bui

Kelly Bui

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3936 9258

mới

Scala

Scala

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 66540541

mới

Star Korea

Star Korea

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại:

mới

Toon Store

Toon Store

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại:

mới

Long Beach

Long Beach

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng M

Số điện thoại: 1900

mới

Mochi Sweet

Mochi Sweet

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 1900

mới

Vincy

Vincy

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.39.36.90.23

mới

Hotto

Hotto

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: 1900

mới

Sportiva

Sportiva

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại:

mới

Ku.Ku Duckbill

Ku.Ku Duckbill

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 1900

mới

Dr. Martens

Dr. Martens

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3936 9390