Gian hàng

mới

Levi's

Levi's

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3993 9501

mới

Vitamin Daily

Vitamin Daily

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 62711967

mới

Seoul Garden

Seoul Garden

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại:

mới

SJC

SJC

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 08 3936 9135

mới

Karen Millen

Karen Millen

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng M

Số điện thoại: 1900

mới

Swarovski

Swarovski

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng M

Số điện thoại: 1900

mới

Tammy

Tammy

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3936 9093

mới

Dunlopillo

Dunlopillo

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 0933 015 288

mới

Gogi House

Gogi House

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: 1900

mới

My Kingdom

My Kingdom

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 1900

mới

Gurkha

Gurkha

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 39390133

mới

Aino Sofia

Aino Sofia

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08-35.21.03.96