Gian hàng

mới

Kichi

Kichi

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L5

Số điện thoại: 1900

mới

King BBQ Buffet

King BBQ Buffet

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L5

Số điện thoại: 1900

mới

T Coffee

T Coffee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L1

Số điện thoại: 1900

mới

Nhà hàng Hải Phố

Nhà hàng Hải Phố

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L5

Số điện thoại: 1900

mới

Skyline Coffee

Skyline Coffee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L1

Số điện thoại: 1900

mới

GoGi House

GoGi House

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L5

Số điện thoại: 1900

mới

Freshgarden

Freshgarden

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L1

Số điện thoại: 1900

mới

Thai Express

Thai Express

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L5

Số điện thoại: 1900

mới

Lẩu hội Quán

Lẩu hội Quán

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: BH

Số điện thoại: 1900

mới

Alfresco's

Alfresco's

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L5

Số điện thoại: 1900

mới

Hotpot Story

Hotpot Story

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L5

Số điện thoại: 1900

mới

OhGee Icecream

OhGee Icecream

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L5

Số điện thoại: 1900