Gian hàng

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (024) 6259 6838

mới

G2OOO

G2OOO

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L1

Số điện thoại: 1900

mới

Barishidi Paris

Barishidi Paris

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L3

Số điện thoại: 1900

mới

OhGee Icecream

OhGee Icecream

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L5

Số điện thoại: 1900

mới

Lẩu hội Quán

Lẩu hội Quán

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: BH

Số điện thoại: 1900

mới

ATZ Healthy Life

ATZ Healthy Life

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: L4

Số điện thoại: 1900

mới

Bosch

Bosch

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: BH

Số điện thoại: 1900

mới

SOXBOX

SOXBOX

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L2

Số điện thoại: 1900

mới

Tini World

Tini World

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: L5

Số điện thoại: 1900

mới

Mango

Mango

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L1

Số điện thoại: 1900

mới

Giovanni

Giovanni

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L3

Số điện thoại: 1900

mới

Paloma Cafe

Paloma Cafe

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L5

Số điện thoại: 1900