Gian hàng

mới

SJC

SJC

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0934717888

mới

Rainbow yogurt

Rainbow yogurt

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 01295678964

mới

Thế giới thời gian

Thế giới thời gian

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0948082949

mới

Silent Night - Haeva

Silent Night - Haeva

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0969597171

mới

Starlight Cinema

Starlight Cinema

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 6

Số điện thoại: 19001722

mới

My Kingdom

My Kingdom

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0919976189

mới

Aroma

Aroma

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0901494095

mới

Triumph

Triumph

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900

mới

Parker

Parker

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0946577784

mới

VinMart

VinMart

Ngành hàng: Siêu thị

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 01225557668

mới

Belluni

Belluni

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0937844614

mới

Thế giới kim cương

Thế giới kim cương

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L3

Số điện thoại: 0911721112 - hotline: 180057701 (miễn phí)