Gian hàng

mới

Forever

Forever

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0971328338

mới

Giordano

Giordano

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0972365657

mới

Ninomaxx

Ninomaxx

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0973096915

mới

Kichi Kichi

Kichi Kichi

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 01213747475

mới

Baskin Robbins

Baskin Robbins

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0939460908

mới

Emspo

Emspo

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0975722021

mới

Lotteria

Lotteria

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 0942398000

mới

Adidas

Adidas

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0989612034

mới

SJC

SJC

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0934717888

mới

Rainbow yogurt

Rainbow yogurt

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 01295678964

mới

Thế giới thời gian

Thế giới thời gian

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0948082949

mới

Silent Night - Haeva

Silent Night - Haeva

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0969597171