Gian hàng

mới

Swensen's

Swensen's

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 024 7306 0680

mới

Dairy Queen

Dairy Queen

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 02473068038

mới

Okia

Okia

Ngành hàng: Điện máy & Siêu thị điện máy

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 1800 555572

mới

Rạp chiếu phim CGV

Rạp chiếu phim CGV

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 1900 6017

mới

Gaon

Gaon

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 024 6297 6779

mới

TimeZone

TimeZone

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 024 7300 4681

mới

Khao Laos

Khao Laos

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 02432012146

mới

Capricciosa

Capricciosa

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 024 3201 2144

mới

Pick Me

Pick Me

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 0333 985 985

mới

Alfresco's

Alfresco's

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 02438538555

mới

Dozo Sushi

Dozo Sushi

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 024 3201 2116

mới

Chả cá 1946

Chả cá 1946

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 0867566836