Gian hàng

mới

Boss

Boss

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0963444755

mới

Hongdae

Hongdae

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0984058841

mới

Hotto

Hotto

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 02223906816

mới

Kanpai

Kanpai

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 02223906616

mới

Buk Buk

Buk Buk

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0968725810

mới

Jollibee

Jollibee

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 02226282840

mới

Khao Laos

Khao Laos

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 02226514838

mới

Lotte Cinema

Lotte Cinema

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 02223903536

mới

Pierre Cardin

Pierre Cardin

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0949784185

mới

Vitimex

Vitimex

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0974791827

mới

Fesson

Fesson

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0984772866

mới

Belluni

Belluni

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0368251196