Gian hàng

mới

Funny Kids

Funny Kids

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 0352466996

mới

Q&H House

Q&H House

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 0985708079

mới

Vinmart

Vinmart

Ngành hàng: Siêu thị

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 02471066866-16050

mới

Vitimex

Vitimex

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 0383475935

mới

Medicare

Medicare

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 0373765123

mới

Đồ Rê Mí

Đồ Rê Mí

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 0396911317

mới

Vinfast

Vinfast

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 0977456357

mới

Forever

Forever

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 02033663188

mới

Lotteria

Lotteria

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 0854602206

mới

Yakawa

Yakawa

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: 1

Số điện thoại: 0899799222